French inspiration


ROUMANIE -La Terre en Or- from SOMETHINGMORE on Vimeo.
A French tourist visited our country and impressed by it made a short video. The visuals are nice, the words are warm and full of wishes of magic flowers, trees and lands. Some quotes below:

"...Se spune că trebuie să ştii să priveşti de aproape comorile pe care le rezervă sub ochii noştri, în pădurile sale umede de brad şi de stejar bătrân, în întinderea lanurilor de porumb, de orz, de grâu şi de paie uscate..."
"... they say that you have to know how to look closely at the treasures before our eyes, the humid forests of fir and old oak, the spread of corn fields, of wheat and dry hay..."

"Dar locurile frumoase nu-şi arată toate ascunzişurile, iar pietrele bătrâne nu-şi spun toată povestea. "
"But the beautiful places don't show all their hidings, and old rocks don't tell their whole story."

via Yahoo news

Trimiteți un comentariu