Politica Confidentialitate

Ultima actualizare 
2019.01.17

Despre această Politică de confidenţialitate:
Prezenta Politică de confidențialitate explică modul în care Măria Ta Travel and Adventure SRL (denumită în continuare: ”MariaTa.ro”) colectează, utilizează şi gestionează informaţiile tale cu caracter personal. MariaTa.ro se angajează să protejeze şi să îți respecte confidențialitatea. Citeşte prezenta Politică cu atenţie ca să înţelegi de ce şi cum colectăm datele de la tine şi cum vor fi utilizate.

Cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm, Măria Ta Travel and Adventure SRL  este “operator de date”, adică entitatea care stabileşte scopurile pentru care şi mijloacele prin care datele cu caracter personal sunt prelucrate.

În cazul în care trebuie să ne contactezi în legătură cu informaţiile tale cu caracter personal sau această Politică, foloseşte următoarele date de contact:

Denumirea companiei: Măria Ta Travel and Adventure SRL
Adresa: Str. Nucilor, Nr. 10, Cumpana, judet Constanta, Romania
Telefon: 0755072882
E-mail: lindor@mariata.ro
Formularul din pagina de contact disponibil AICI.

Cum şi când colectăm datele tale cu caracter personal?
Noi colectăm informaţiile tale cu caracter personal atunci când acestea sunt relevante pentru nevoile tale de consumator sau afacerea noastră (de ex. când trimiti e-mail pentru a rezerva locuri in calatorii sau la scoala de navigatie, când completezi formularul de contact, când te abonezi la newsletter, cand lasi comentarii la articolele de pe site etc.).

Noi obținem informațiile tale cu caracter personal direct de la tine atunci când comanzi anumite  servicii sau completezi un anumit formular.
Nu folosim datele tale cu caracter personal în scopuri de marketing decât dacă ne spui tu că este OK. Dacă doreşti să îţi trimitem detalii despre produsele, serviciile ofertele şi promoţiile noastre, Abonează-te la Newsletter.  Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de dezabonare de la finalul fiecărui e-mail tip newsletter.

Ce informaţii colectăm direct de la tine?
Categoriile obişnuite de date pe care le colectăm de la clienţii nostri sunt următoarele:
+ nume, prenume
+ CNP, serie si numar
+ serie pasaport
+ adresa e-mail,
+ telefon,
+ poza buletin,
+ adresa,
+ data naşterii,
+ sexul,
+ informaţii financiare, cardul de credit sau debit sau alte informaţii de plată pe care le furnizezi când efectuezi plăţi
+ locul de munca
+ istoricul tău de achiziţii de servicii
+ informaţii suplimentare pe care decizi în mod voluntar să le partajezi.
+ fotografii din timpul furnizarii serviciilor

Ce inseamna prelucrarea datelor cu caracter personal?
Prelucrarea de date cu caracter personal efectuata de MariaTa.ro impreuna cu societatile partenere consta in activitati si procese care sunt efectuate asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automate sau manuale, cum ar fi, dar fara a fi limita la acestea: colectarea, inregistrarea in baza de date, sortarea, organizarea, stocarea, modificarea, actualizarea, utilizarea, transmiterea catre terti, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice mod, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Ce drepturi de confidenţialitate ai? 
Reţine că ai dreptul, în orice moment, să soliciţi de la mariata.ro următoarele:

+ dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către noi conform celor descrise în prezentul document;

+ dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea MariaTa.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

+ dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către MariaTa.ro a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

+ dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  - acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau  prelucrate;
  - în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  - în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  - în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  - în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  - datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Maria Ta să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

+ dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  - persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  - prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  - operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  - persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

+ dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către MariaTa.ro către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

+ dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  - în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al MariaTa.ro sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care MariaTa.ro poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  - în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

+ dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

+ dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal www.dataprotection.ro sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.


Unde sunt stocate datele tale cu caracter personal?
Păstrăm datele cu caracter personal pe care le colectăm despre tine în medii sigure. Informațiile tale cu caracter personale sunt protejate de accesul, divulgarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizată de către orice organizație sau persoane fizice.
Unele date sunt încă stocate pe suport de hârtie, dar tindem să digitalizăm toate datele personale pe care le procesăm. Datele prelucrate sunt stocate în sediile şi sistemele IT ale MariaTa.ro

Pentru ce folosim datele tale cu caracter personal?
Folosim datele tale cu caracter personal într-un număr de moduri diferite, în principal pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale pe care le avem faţă de tine, dar uneori şi pentru îmbunătăţirea experienţei tale la cumpărături sau pentru marketing sau statistici.
+ Furnizarea serviciilor
+ Serviciul de Relatii cu Clientii
+ Statistici
+ Marketing
Folosim fotografiile facute in timpul calatoriilor (fotografii facute de fotograful MariaTa.ro sau de catre client) pentru publicarea articolelor descriptive de pe site-ul MariaTa.ro in scop de marketing in folosul firmei MariaTa.ro dar si pentru a facilita distribuirea fotografiilor de catre client prietenilor sai. Unele fotografii sunt folosite si in materialele publicitare (flyere, afise, calendare) ale firmei, de asemenea in scop de marketing.

+ Distribuirea Newsletterului
Noi am dori să îţi trimitem înformaţii despre produsele şi serviciile noastre care te-ar putea interesa. Cu toate acestea, putem trimite astfel de materiale de marketing numai dacă optezi pentru acestea. Reţine că indiferent dacă ai consimţit să primeşti mesajele noastre de marketing, poţi opta cu uşurinţă să nu le mai primeşti la o data ulterioară. Ai dreptul în orice moment să ne opreşti ca să nu te mai contactăm în scopuri de marketing. Dacă nu mai doreşti să fii contactat în scopuri de marketing, apasă butonul de dezabonare de la sfârşitul mesajului nostru de marketing (email/newsletter).

Sunt distribuite datele mele terților?
Protecţia confidenţialităţii tale este importantă pentru MariaTa.ro, prin urmare, nu vom distribui niciodată informaţiile tale cu caracter personal unui terţ în alte scopuri decât cele descrise în prezenta Politică.

Putem transmite informaţiile tale cu caracter personal partenerilor noştri de încredere in scopul de furnizare a serviciilor sau livrare. Cu toate acestea, aceşti furnizori de servicii trebuie, conform contractelor relevante, să folosească datele care le sunt încredinţate în conformitate cu liniile directoare ale firmei noastre şi în scopul pe care îl specificăm în mod strict.

Intrarea în vigoare și modificările Politicii de confidenţialitate
Prezenta Politică va intra în vigoare la 25 mai 2018.
Revizuim Politica de confidențialitate periodic şi vom prezenta orice actualizări pe această pagină web.

Trimiteți un comentariu